DE ALCHEMIST

Een alchemist kent het geheim van het veranderen van lood naar goud.... Dit sluit aan bij de manier van werken van ‘De Alchemist’. Bij ‘De Alchemist’ wordt Pijn, Weerstand & Angst omgezet in Kracht, Inspiratie, Creativiteit, Passie en Plezier!

De Alchemist
‘De Alchemist’ is een specialistisch instituut op het gebied van lichaamstaal en lichaamsgerichte werkvormen. Het instituut biedt bij- en nascholing aan voor professionals, trainingen/workshops/events voor organisaties & lichaamsgericht coachen, supervisie/intervisie-begeleiding.

Alchemistisch coachen
Samen met Hilde Bolt heb ik door de oprichting van ‘De Alchemist’ onze samenwerking vormgegeven. Onze beider passie voor lichaamsgericht coachen/werken is de katalysator die ons in de samenwerking veel energie geeft. Vanuit onze onderlinge Alchemie en die met andere experts op dit gebied, willen wij het werken met lichaamstaal serieus op de kaart zetten. De enthousiaste reacties op onze gezamenlijke trainingen deden ons definitief de handen ineen slaan. Het natuurlijk gevolg is onze onderneming ‘De Alchemist’. Deze naam weerspiegelt onze aanpak om met eenvoudige middelen stralende resultaten te bereiken.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over ‘De Alchemist’ op www.dealchemist.com.